VELKOMMEN TIL

Norsk
Militærtransporthistorisk
Forum

Norsk Militærtransporthistorisk Forum ble stiftet 8. mai  1996. Det første årsmøtet ble avholdt 7. juni 1996. Formålet med forumet er at det skal være en landsomfattende sivil og ideell forening av ikke-kommersiell og ikke-politisk karakter som skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøyer og tilhørende materiell brukt av Det norske forsvar i Norge og utlandet.


VW typ 181 1978 Kübelwagen, 1994.

Norsk Militærtransporthistorisk Forum er medlem av Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) og skal primært arbeide som en historisk og teknisk kompetansegruppe på forumets interesseområde. Forumet kan ha maksimalt 75 medlemmer. 


Norton 16H 1939, Normandie 1994

Medlemmene i forumet er valgt utfra deres historiske og tekniske kompetanse om militære kjøretøyer og tilhørende materiell, i særdeleshet innenfor den kategori som betegnes som veterankjøretøyer. Medlemmene har en meget omfangsrik og variert kjøretøysamling og dessuten en historisk og teknisk litteratursamling av sjelden størrelse og bredde.

Forumet har internasjonalt samarbeid med klubber innenfor felles interesseområde og arrangerer egne treff i Norge og deltar i treff i utlandet. Forumet arrangerer hvert år turer til veterankjøretøymesser, og spesielt er turen til Europas største messe "Veterama" i Mannheim i Tyskland blitt en hyggelig årlig begivenhet.

Medlemskap i Norsk Militærtransporthistorisk Forum kan søkes av personer med interesse for eldre militære kjøretøyer, deres historikk og teknikk. Henvendelse kan skje til formannen Harald Ulvestad på adressen Frognerseterveien 40 B, 0776 Oslo, tlf. kveldstid 22 14 26 85 eller forumets e-postadresse militartransport@lmk.no.

 

Norsk Militærtransporthistorisk Forum
Frognerseterveien 40 B
0776 Oslo
Email: militartransport@lmk.no

Kontaktpersoner:
Harald Ulvestad, 22 14 26 85
Svein Lunow, 66 80 17 06
 

i samarbeid med

Tilbake til LMK's sider!